„UAB Lanksti linija“ darbo našumo ir eksporto didinimas

UAB „Lanksti linija“ 2012 m. gegužės 31 d. baigė įgyvendinti projektą „UAB Lanksti linija“ darbo našumo ir eksporto didinimas“, projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-142. Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007–2013 metų ekonomikos augimo veiksmų programos 2–ojo prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „E–verslas LT“.

Pagrindinis projekto tikslas – diegiant įmonės išteklių valdymo sistemą „Monitor“ didinti įmonės darbo našumą ir eksportą. „Monitor“ gamybos valdymo ir planavimo sistema idialiai tiks operatyviai planuoti vietinius ir serijinius gamybos procesus, pirkimų ir pardavimo procesams sekti ir planuoti, mažinti klaidų tikimybę ir leis greičiau valdyti riziką bei svarbius įmonei procesus.

Projekto finansavimas: projekto įgyvendinimo suma – 230 665 LTL, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) skiriama pajama – 115 332 LTL (neįskaitant PVM).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. spalio 12 d.–2012 gegužės 31 d.