Saulės elektrinės įrengimas ir panaudojimas UAB "Lanksti linija" gamybos procesuose

   

UAB "Lanksti Linija" 2017 m. birželio 14 d. pasirašė projekto "Saulės elektrinės įdiegimas ir panaudojimas UAB "Lanksti Linija" gamybos procesuose", projekto kodas Nr. 04-2.1-LVPA-K-836-01-0035, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto "Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" įgyvendinimo priemonę "Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+".

Pagrindinis projekto tikslas - sumažinti gamybos kaštus, tenkančius elektros energijai, efektyviai panaudojant alternatyviosios energijos išteklius.

Projekto finansavimas: bendra projekto įgyvendinimo suma - 821.400 EUR, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos Regioninės plėtros fondo) skiriama parama - 468.000 EUR.