Šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas

 

UAB „Lanksti linija“ 2010 m. sausio 19 d. pasirašė projekto „Šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas įmonėje UAB „Lanksti linija“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-01-010 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2007–2013 metų ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Procesas LT“.

Pagrindinis projekto tikslas – diegiant šiuolaikiškus efektyvius vadybos metodus – Toyotos gamybos sistemą ir Goldratt‘o apribojimų teoriją – didinti įmonės veiklos efektyvumą. Goldratt‘o apribojimų teorijos bei Toyotos gamybos sistemos diegimas leis įmonei gaminti efektyviai, mažomis partijomis per santykinai trumpą laiką ir taip  įgauti konkurencinį pranašumą bei geriau patenkinti rinkos poreikius.

Projekto finansavimas: bendra projekto įgyvendinimo suma – 300.000 LTL, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos Regioninės plėtros fondo) skiriama parama – 150.000 LTL (neįskaitant PVM).