UAB „Lanksti Linija“ eksporto plėtra

 UAB „Lanksti linija“ eksporto plėtra Europos rinkose

UAB „Lanksti linija“ 2013 m. lapkričio 22 d. pasirašė projekto „UAB „Lanksti linija“ eksporto plėtra Europos rinkose“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-001 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2007-2013 metų ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Naujo „Lanksti linija“ gaminio – pašto siuntų terminalų – pristatymas tarptautinėse parodose yra efektyviausia rinkodaros priemonė. Siekiant pritraukti naujų klientų bei didinti įmonės produkcijos žinomumą, projekto įgyvendinimo metu dalyvauta tarptautinėse pašto ir siuntų pristatymo sektoriaus parodose Europos ir Brazilijos rinkose, jose pristatant įmonę ir jos naują gaminį. Dalyvavimo parodose tikslas – užmegzti naujų kontaktų ir surasti užsakovų Europos, bei kitų šalių rinkose, didinti produkcijos žinomumą ir populiarinti įmonės vardą.

Projekto finansavimas: bendra projekto įgyvendinimo suma – 177 445 Lt (51 391,62EUR), iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos Regioninės plėtros fondo) skirta parama – 106 467 Lt (30 839,97 EUR).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. rugpjūtis – 2015 m. kovas.