UAB "Lanksti linija" gamybos plėtra

 


UAB "Lanksti Linija" 2017 m. rugsėjo 8 d. pasirašė projekto "UAB "Lanksti Linija" gamybos plėtra", projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02-0009, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto "Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę "Regio Invest LT+".

Pagrindinis projekto tikslas - įmonės gamybos konkurencingumo ir produktyvumo didinimas diegiant modernias technologijas įmonės gamybos veikloje.

Projekto finansavimas: bendra projekto įgyvendinimo suma - 3.911.939 EUR, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) skiriama parama - 1.369.178,65 EUR.