UAB “Lanksti Linija” plėtra: naujų produktų gamybos technologijų diegimas, darbo našumo ir eksporto didinimas

 UAB “Lanksti linija” 2013 m. balandžio 30 d. baigė įgyvendinti projektą „UAB „Lanksti linija“ plėtra: naujų produktų gamybos technologijų diegimas, darbo našumo ir eksporto didinimas“, projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-01-K-02-173. Projektas buvo įgyvendintas pagal 2007–2013 metų ekonomikos augimo veiksmų programos 2¢ojo prioriteto Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Lyderis LT“.

Pagrindinis projekto tikslas – įsigyti ir įsidiegti automatizuotą metalo gaminių gamybos ir surinkimo liniją bei išplėsti vietinei ir eksporto rinkai tiekiamų gaminių asortimentą, užtikrinti tolesnę gamybos plėtrą, didesnį pardavimų ir eksporto mastą.

Projekto finansavimas: projekto įgyvendinimo suma – 2.328.000 LTL, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) skiriama parama – 1.153.291,20 LTL (neįskaitant PVM).